Sztuki wizualne


18 Sie 2019
Sztuki wizualne


Agnieszka Wójtowicz – urodzona w Zamościu. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, kierunek formy użytkowe, specjalność tkanina artystyczna. Ukończyła studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie oraz na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, aneks w pracowni fotografii prof. Ireny Nawrot-Trzcińskiej. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem dr Agnieszki Weyssenhoff: ,,Historia działalności Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, na podstawie wybranych artystów” 2015 – studia podyplomowe na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie – Grafika komputerowa. Członkini ZPAP. Zajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, fotografią. Jej prace (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku : ,,Dzień” (cykl rysunków prezentujących szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i Lubelszczyzny) a także w: ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” oraz w ,,Express Faktach”. W 1992– 1993 pracowała w Telewizji Niezależnej Lublin, wykonując scenografię do programów telewizyjnych, była autorką programu ,,Magazyn Teatralny”. W latach 1991– 1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Od 1998 roku przez kilkanaście lat współpracuje z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Od 2005 współpracuje z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”. Laureatka wielu nagród i wyróżnień m. in. w 2015 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublin oraz Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (2015, 2016, 2018 r., 2019 r.), otrzymała Nagrodę Rektora UMCS w Lublinie (2006 r.). Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i ponad dwudziestu indywidualnych. Prace w kolekcji Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie, w kolekcji Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”, zbiorach prywatnych w kraju i oraz m. in. w Paryżu, Londynie i Stanach Zjednoczonych.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">