Sztuki wizualne


01 Lis 2018
Sztuki wizualne


Magdalena Sadłowska - absolwentka Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Jarosława Baucia.Od 2016r. rezydentka w Kolonii Artystów- Dolne Miasto. Zajmuję się malarstwem, rysunkiem oraz tworzy obiekty przestrzenne.

 

Cykl ,, Ćwiczka- ćwicząca''

W przerysowanej figurze tytułowej ćwiczącej, Ćwiczki, która istnieje o tyle, o ile przygotowuje się do zbliżającego się pojedynku, ba, dla której samo ćwiczenie jest okazją do rywalizacji, odbija naszą codzienną groteskową nadgorliwość i giętkość w nieustannym dopasowywaniu się do stawianych nam wymogów. Pretekstem do szerokich poszukiwań powodu i sensu ćwiczenia oraz wiecznego powtórzenia malarskiego gestu jest zestawienie fascynacji starymi magazynami sportowymi i wykrojami krawieckimi. Na ich przecięciu Sadłowska rozwija swoje zainteresowanie dyscyplinującą linią, która wychodzi także poza obrazy zapełnione ciałami ćwiczącymi, bawiącymi się, odpoczywającymi. Pośpieszne obrysy, z których wylewają się barwne plamy, pokazują ruch rozbity na poszczególne stadia przyjmowania zaprojektowanych wcześniej póz. Zgeometryzowane, czasem sprowadzone do paru lekkich pociągnięć pędzla, postacie są przywoływane do porządku przez zdecydowane, przecinające płótna linie przestrzeni: sal gimnastycznych, klubów fitness, boisk, biur, domów - pól przymusowych zmagań z entropią; przez wykresy ścian, podłóg i okien, które narzucają pozycje reszcie elementów kompozycji. . Ćwiczka ćwicząca łączy dynamizm próby z chęcią ujęcia momentu w formie sekwencji zastygłych kadrów, wycinków zamrożonego czasu. Część z tak stworzonych światów jest prawie całkiem domknięta, inne mają charakter luźniejszych szkiców i zostawiają miejsce na oddech. Przy pomocy "rozbierania" scen na części składowe i zawężania horyzontu zdarzeń artystka buduje siłujące się ze sobą (i z bezwładem) obrazy, które ujawniają napięcia między figurą a narracja. Okazuje się, że nawet sformalizowany, rzemieślniczy trening jest podatny na zachwianie.

Tekst: Aleksandra Goral

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">