Sztuki wizualne


31 Mar 2018
Sztuki wizualne


Mateusz Grymek, ur.1992 r. w Krakowie. Absolwent (2016) Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka, II Pracowni Interdyscyplinarnej dra hab. Zbigniewa Sałaja prof.ASP i dra hab. Grzegorza Sztwiertni prof.ASP oraz w Pracowni Fotografii 1 dr hab. Agaty Pankiewicz prof.ASP. Od 2016 do 2017 roku doktorant na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (opiekun prof. Zbigniew Bajek). Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa. Od 2016 do 2017 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika MULTImedia (www.grupamultimedia.pl).
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 2 wystawy indywidualne, 40 zbiorowych, uczestniczył w ok. 55 wystawach i pokazach zbiorowych.

https://www.mateuszgrymek.com/

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">