Sztuki wizualne


29 Mar 2018
Sztuki wizualne

tytuł: Deklaracja Ideowa
rok:2018
technika: instalacja

Instalacja składa się z 49 płócien, częściowo wyhaftowanych, zainstalowanych w dawnej komórce na węgiel. Przygotowałam podobrazia, na których lekko zarysowane były słowa będące zdaniami z deklaracji ONRU. Poprosiłam ludzi,  którzy nie mieli świadomości o zamyśle projektu, aby wyhaftowali dla mnie wybrane przez nich słowa, które złożyłam odpowiednio w zdania deklaracji wykorzystując swoją pozycję zleceniobiorcy, a rzemieślniczemu dziełu nadać charakter polityczny.


Paulina Jołda ur. w 1995 roku, absolwentka Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu, studentka IV roku malarstwa w pracowni malarskiej Zdzisława Nitki oraz pracowni multimediów Pawła Jarodzkiego, obecnie przebywa na wymianie ,,Most” w Warszawie. Tworzy w obszarze malarstwa, rysunku, instalacji oraz wideo. Brała udział w Międzynarodowym Triennale Rysunku w Katowicach, przeglądzie w ramach festiwalu FAMA, współtworzyła projekt Międzynarodowy Kunstzug wraz ze studentami ASP w Dreźnie. Laureatka Stypendium Rektora oraz Stypendium Prezydenta Wrocławia. Podejmuje tematy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa, nihilizmu oraz narzędziami władzy i kontroli.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">