Sztuki wizualne


28 Mar 2018
Sztuki wizualne

"Wolność słowa I", "Wolność słowa II" - akryl, płótno, 100 x 100 cm., 2018 r.


Agnieszka Wójtowicz, ur. w Zamościu. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, kierunek formy użytkowe, specjalność tkanina artystyczna.
1993 - 1995 : studia na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.
1999 - 2003 : studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie - edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, dyplom w pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, aneks w pracowni fotografii prof. Ireny Nawrot – Trzcińskiej.
2015 – studia podyplomowe na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie- Grafika komputerowa Członkini ZPAP.
Zajmuje się twórczo różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rysunkiem, ilustracją książkową, fotografią. Jej prace (od 1990 r.) publikowane były cyklicznie w dzienniku : ,,Dzień” (cykl rysunków prezentujących szlacheckie gniazda, dworki i zabytki Lublina i lubelszczyzny) a także w: ,,Kurierze Lubelskim”, ,,Akcencie” oraz w ,,Express Faktach”. W latach 1991-1992 współpracowała z Galerią Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Od 1998 roku współpracowała z pracownią plastyczną Teatru Hansa Christiana Andersena w Lublinie, od 2005 współpracuje z Galerią Sztuki Ośrodka Praktyk Teatralnych ,,Gardzienice”. Laureatka wielu nagród m.in. w 2015 r. otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Lublin, oraz Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego (2015 i 2016 r.). Otrzymała także Nagrodę Rektora UMCS w Lublinie (2006 r.). Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i ok. 20 indywidualnych.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">