Sztuki wizualne


21 Gru 2017
Sztuki wizualne

 

Skraj/ność

Wystawa “Skraj/ność” to kolejny etap w twórczości młodego artysty, który zaczynając od przepracowywania tematyki wojennej, poprzez problematyzowanie zagadnień związanych z przemocą, tym razem skupia się na umowności geograficznych oraz relacyjnych ograniczeń. Skrajność zawiera w sobie hasło kraj. Vitalii Shupliak deklaruje więc przynależność jednego słowa do drugiego, a zarazem pyta, na ile definicje te muszą i nie- być ze sobą powiązane?
Ekspozycja prezentuje odbiorcy/odbiorczyni historię o dążeniu do wyzbycia się narzucanych ludziom granic (państwowych czy kulturowych). Rozpoczynając wystawę stołem z białym obrusem, na którego krawędziach zostaje rozstawione wernisażowe wino, stwarza niemal opresyjną relację z odbiorcami pojawiającymi się na otwarciu. Naruszenie konstelacji kieliszków przez pierwszą osobę staje się gestem na tyle znaczącym dla reszty odbiorców, że ci również przełamują niechęć wiążącą się z sięgnięciem po niebezpiecznie ułożone szkło. Pojawia się więc pytanie na ile siła jednostki ignorującej odgórnie narzuconą granicę może zostać przelana w pozostałe osoby. Vitalii zaprasza więc do uczestnictwa w umownym rytuale. To właśnie poprzez gest sięgnięcia po kieliszek wpisani zostajemy w grono całkiem nieznanych osób, a łączymy się z nimi poprzez wspólne naginanie ustawionego przez artystę podziału.
Całkowite wyzbycie się granic zostaje ukazane w wideo zaprezentowanym na końcu pomieszczenia. Biała flaga z wyświetlanym na niej napisem „no signal” na błękitnym tle sugeruje brak przynależności do danego kraju czy w szerszym rozumieniu, miejsca. Białe płótno, wykorzystane do stworzenia wideo, to symbol kapitulacji, który odnieść można do całkowitego wycofania się z pojmowania świata jako rzeczywistości podzielonej na państwa czy kultury. Jest to myślenie całkiem globalne, wyzbyte afirmacji dla pojedynczych i określonych narodowości.
Pracą kończącą wystawę, a zarazem najbardziej rzeczywistą i sprowadzającą odbiorców do brutalnej codzienności, jest dzieło zaprezentowane w zaciemnionym pomieszczeniu. Oświetlona niczym muzealny / kościelny obiekt kromka chleba, uzupełniona została przez artystę czterema dziurami. Odwołując się do kastetu, który kojarzony jest z bronią używaną w ulicznej walce wręcz, ale jednocześnie przeznaczoną głównie do defensywy, Vitalii zastanawia się na ile radykalizacja i tytułowa skrajność większych grup społecznych ma na celu obronę wyznawanych przez nich wartości, na ile atak na szeroko rozumianą Inność? W kontekście do pozostałych prac zadaje więc pytanie o istotność i potrzebę przestrzegania i wyznaczania granic. Nie tylko tych geograficznych, ale też kulturowych, społecznych czy osobistych.

Daria Grabowska

 


Vitalii Shupliak - urodzony w 1993 roku w Brzeżanach, Ukraina. Głównie zajmuje się performance, instalacją i wideo, prowadzi działalność „Pi” Gallery. Wykształcenie: 2017 Uniwersytet Sztuki w Brunszwiku, Wydział Sztuk Pięknych, specjalność: Sztuka Mediów (w ramach programu Erasmus+), DE 2016 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych, PL 2016 - 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Studia polonistyczno-
germanistyczne, PL 2014-2016 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej, specjalność: Działania Przestrzenne, (dyplom magistra z wyróżnieniem), PL 2012- 2013 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby i Intermediów (w ramach programu wymiany studenckiej), PL 2010-2014 Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Wydział Sztuki i Konserwacji Dzieł Sztuki, Katedra Sztuki Sakralnej, (dyplom licencjata z wyróżnieniem), UA 2005-2010 Brzeżańska państwowa szkoła artystyczna, UA

 

Autorka tekstu:

Daria Grabowska – studentka II roku studiów magisterskich na Wydziale Edukacji Artystycznej w Poznaniu, specjalności strategie kuratorskie i promowanie kultury; licencjowana krytyczka sztuki. Pisała m.in. dla SZUMu, Zeszytów Artystycznych oraz Artluka. Kuratorka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Członkini grupy Desperate Curators. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji na temat krytyki artystycznej - #StanKrytyczny oraz koordynatorka festiwalu Inspiracje.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">