Sztuki wizualne


20 Gru 2017
Sztuki wizualne

Tytuł pracy: Pure Race

Czysta rasa. To stwierdzenie ma zdecydowanie negatywny wydźwięk. Narzuca konkretny schemat i skłania do kategoryzowania ludzi. Sugeruje, że możemy grupować i oceniać wartość człowieka na podstawie jego pochodzenia. Z drugiej strony broniąc stwierdzenia, szukamy wspólnego mianownika dla wszystkich, aby każdy mógł przynależeć do Czystej rasy.
W swojej pracy chcę całkowicie podważyć istnienie wyżej wymienionego zjawiska. Czysta rasa powstała i istnieje tylko i wyłącznie w umyśle człowieka. Pozostaje w sferze teorii. Ludzi można podzielić na różne rasy, jednak nawet ten podział nie jest idealny. Jesteśmy mieszanką genetyczną. Nie można uznać wyższości jednego człowieka nad drugim.
W przeszłości idea myślenia o Czystej rasie pchała ludzi do czynienia zła. Człowiek nie powinien zajmować się szukaniem ”sztucznej doskonałości”, gdyż sam nie jest doskonały, a poszukiwania mogą doprowadzić do tragicznych skutków.
Nikt z nas nie jest idealny. Popełniamy błędy, borykamy się z natłokiem informacji, wymagań i pędem współczesnego świata. Z drugiej strony rozwijamy się, szukamy nowych rozwiązań, odrzucamy przestarzałe idee. Szukamy wspólnego mianownika dla siebie i innych. Żyjemy w dobie konsumpcjonizmu, w którym ciężko odseparować dobro od zła.
Praca jest instalacją. Zaprogramowaną aplikacją przypominającą pulpit logujący, pożądanego i modnego narzędzia dzisiejszych czasów MacBooka. Widz logując się jest odesłany automatycznie do skonfigurowanej strony internetowej, która jest odpowiedzią na zalogowanego Użytkownika Pure Race.


Cel: kampania społeczna

Technika: Aplikacja wygenerowana w programie parametrycznym, Processing, może być zainstalowana na każdym komputerze. Stworzenie fałszywego pulpitu z Użykownikiem Pure Race. Klikając w użytkownika aplikacja przekierowywuje nas automatycznie do wygenerowanej strony w sieci.

Miejsce: przestrzeń galeryjna( wykreowanie pokoju z komputerem, miejsca do pracy np. biurko ,krzesło i komputer), akcje performatywne (zainstalowanie aplikacji na szkolnych komputerach, w przestrzeni biurowej itp.)


Dorota Maria Wójcik urodzona w 1989 w Warszawie - absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie kontynuuje naukę na Akademii Sztuki w Szczecinie, na wydziale Malarstwa i Nowych mediów. W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom artystyczny w zakresie rzeźby, pod kierunkiem dr hab. Macieja Zychowicza. W swoich pracach najczęściej pracuje z przestrzenią. Interesują ją głównie zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej, architektury, emocjonalności i otaczającego świata.

Wystawy zbiorowe:
2017
I would prefer not to title this, Galeria Perfex, Poznań (czerwiec)
#wolęrozmawiaćniżosobiepisać, Galeria FWD, Poznań (listopad)

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">