Sprzeciw


19 Mar 2017
Uncategorised

Sprzeciw – nieprzychylność, negacja, veto. Bunt. Rebelia.


Wszelkie głosy oburzenia, których pełno w sferze (nie tylko) publicznej. Niezgoda na panującą sytuację, krytyka obowiązujących narracji, sprzeciw wobec historii, kultury i sztuki. Bojkot pracy. Od dziecięcej krnąbrności, przez bunt okresu młodzieńczego i kryzys wieku średniego, po starczą swarliwość. Od poczucia dyskomfortu po akty pełnej negacji.

Z jednej strony sprzeciw wobec zasad i przepisów, z drugiej – niezgoda na postępującą anomię.

Sprzeciw myśli, słowa, gestu i obrazu.

Sprzeciw wyrażający niepokój, niezgodę i gniew. Czysto destrukcyjny bądź konstruktywny. Rewolty, demonstracje, manifesty. Pisk i krzyk. Get off & fuck off.

Form sprzeciwu możemy wyliczyć tyle, ilu jest sprzeciwiających się i trudno odnaleźć taką przestrzeń, wobec której nie można się zbuntować.

Nasi autorzy zabrali głos wobec tego, co bezpośrednio ich dotyka - instytucjonalizacji sztuki, dyskryminacji w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością, seksizmu, rasizmu, braku miłości, dominacji internetu i wielu innych zagadnień, tworząc numer jednocześnie niezwykle osobisty, jak i uniwersalny.

Tym wszystkim, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw oraz tym, którzy wolą stać z boku albo jeszcze się nie zdecydowali, dedykujemy najnowszy, czwarty już, numer kwartalnika MULTImedia  "Sprzeciw".

W imieniu redakcji,

Daria Będkowska i Amelia Sarnowska

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">