Niepodległa


19 Mar 2017
Uncategorised

 

-Niepodległa

Niepodległa znaczy wolna. Nie zależy od nikogo i niczego. Nie podlega zawłaszczeniu, przekłamaniu, roszczeniowym interpretacjom. Nie daje się zaszufladkować ani zmanipulować. Nie implikuje podległości i nie służy żadnym sztandarom, powiewającym w marszach przeciwko wolności innych. Niepodległość nie jest jedna.
Niepodległa ma wiele twarzy. A każda z nich ma niezbywalne prawo do samodzielnego stanowienia o samej sobie. Może przybrać twarz zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Dziecka, dorosłego czy starca. Mniejszości. I większości, uciskanej przez mniejszość.  Każdego, kto napotyka na ucisk i ograniczenie ze strony innych. Każdego, komu ktoś inny usiłuje wmówić, jak i po co ma żyć.

Niepodległa powinna być także kultura, we wszystkich swoich przejawach. Oraz – na szczególnych prawach – natura, która nie ma szans przemówić własnym głosem. A woła szumem każdej rzeki, której sztucznie wytycza się koryto. Niepodległe powinny być społeczeństwa, zarówno te lokalne, jak i państwowe. Z uwzględnieniem tej nadrzędnej zasady, że moja niepodległość kończy się tam, gdzie zaczyna cudza. Niepodległa nie jest głupia i władcza.
Świadomie potrafi wskazać granice własnego stanowienia i nie dąży do przekraczania tych granic, zaślepiona korzyścią ideologiczną, materialną, czy terytorialną. Jest pozbawiona ekspansyjności i ciągutek zdobywcy i zbawiciela świata.  Świadoma praw swoich i innych.
Wierzymy, że kluczowe dziś jest, aby pozwolić oku dostrzec każdą z tych twarzy – wszędzie tam, gdzie tylko powstaje wola, by mówić własnym głosem. I żyć na swój sposób. Niepodlegle.

W imieniu redakcji: Amelia Sarnowska

 

- Independent -

Independent means free, not relying on anyone of anything, invulnerable to appropriation, deviation, possessive interpretations. Impossible to be classified or manipulated. “Independent” rejects submission, doesn’t serve under any banners, waving against the freedom of others. A particular independence doesn’t exist.
Independence has many faces, each having an undeniable right to self-determination. It can put on aface of either a man or a woman, a child, an adult, someone of old age. Minorities and majorities, suppressed by a minority. Everyone facing oppression, limitations imposed by others. Everyone being coerced into a certain lifestyle.

Culture, in all its aspects, should also be independent, as well as nature, unable to speak its own voice, yet calling in the babble of every river having its bed artificially changed. Communities, both local and national ought to be independent, on one condition: my independence ends where others’ begins.
“Independent” is not foolish or bossy, but able to set the boundaries and resist the temptation to cross them. “Independent” is not to be blinded by ideological, economic or territorial benefits, lacks the urge to expand, conquer and save the world, is conscious of everyone’s rights.
We believe that it is crucial to let the eye have a gander at all of these faces - everywhere will comes into existence, to speak our own voices and live our lives. Independently.

Tłumaczenie: Samuel Mynarski

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">