Geometria


19 Mar 2017
Uncategorised

Punkt, odległość, kąt, krzywizna. Wymiar. Miara.

Istoty geometryczności zwykliśmy doszukiwać się w zespołach parametrów określających kształt i układ określonych elementów; wśród wymiarów pozwalających ustalić położenie i wzajemny stosunek danych płaszczyzn i figur.
Wychodząc od policzalnego i wymierzalnego, geometria wskazuje jednak również na to, jak obejmować i porządkować to, co bezwymiarowe i niestrukturalne.
Geometria, zawierając się w naszym codziennym przymierzaniu przedmiotów i zjawisk do zespołu określonych wyobrażeń przestrzennych (bądź takich, które dają się określić przez odniesienie do kategorii przestrzenności), stanowi tym samym fundament naszego postrzegania rzeczywistości.
Staje się nie tylko centrum poszczególnych nauk i sztuk – daje się określić jako podstawa wszelkiej ontologii.

Geometryczność wiąże się zarówno z harmonią i koherencją układów, jak i ze strukturalnym dysonansem, który dopiero ma zostać poddany procesom geometryzacji przez naszą (pod)świadomość.
Geometryzując – organizujemy, porządkujemy i strukturalizujemy, lecz także: określamy i „nadajemy formę” – znaczeniom, sensom i wyobrażeniom.

W III numerze kwartalnika MULTImedia zebraliśmy dla Państwa wyłącznie najspójniej i najprecyzyjniej ustrukturyzowane sensy i wyobrażenia.
Liczymy, iż efekt okaże się miarodajny, a wrażenia – wielowymiarowe.

W imieniu redakcji,
Amelia Sarnowska

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">