Artykuły


22 Gru 2017
Artykuły

Od dawna zbieram przedmioty, buduję kolekcje ze znalezisk, porcelany, szkieł i majoliki.


Anna Królikiewicz- urodzona w 1970 roku. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. W latach 2001-2003 uczyła w kilku pracowniach na wydziałach Sztuki i Projektowania Graficznego Bilkent University w Ankarze. Obecnie, po uzyskaniu w 2010 roku tytułu doktora habilitowanego, prowadzi Czwartą Pracownię Rysunku na Uczelni, zajęcia "Kształt Smaku" w School of Form i na Akademii im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Oddana monumentalnemu rysunkowi i instalacji, zdarza się, że pisze. Zajmują ją obszary związane z szeroko pojętą fizycznością ciała i kruchością pamięci, ostatnie prace od 2010 roku dotykają zagadnienia synestezji i doświadczenia haptycznego. Autorka wielu wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, swoje prace pokazywała m. in. w Nowym Yorku, Istambule, Ankarze, Kilonii, Brukseli, opuszczonym sklepie mięsnym w Sopocie, sali jadalnej zakonu Kartuzów, oliwskim lesie, pustym mieszkaniu na krakowskim Salwatorze.
Laureatka nagród za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne.


________________ ...) Pokarm ( a w nim smak, kolor, zapach, tekstura, dźwięk i
temperatura) wydał mi się trzy lata temu fascynującym sposobem kontynuowania
wątku rozwijanego przeze mnie w sztuce od 20 lat. W najnowszych, jeszcze
dosłownie „gorących” pracach składających się na cykl, wybrałam go, jako medium.
Medium wypełnione znaczeniami, emocjami i często teatralnością dzięki protokołom
jedzenia, dyskursom gastronomicznym, kulinarnym szyfrom, tradycyjnym i
nowatorskim technikom kucharskim.
Wszystko to, co ma związek z jedzeniem, a więc i jego nieodłącznymi towarzyszami: głodem i
postem; to, co jest sprawą obyczaju, nawyku, prawa, formalnej etykiety, boskiego rytuału,
nakazem i zakazem, trucizną i tabu, co ma kontekst społeczny, co wiąże się z religijna
czystością Żydów, Hindusów, Muzułmanów i ukrytym związkiem z higieną i kodami sanitarnymi,
to co wreszcie wiąże się z konsumpcją i resztkami po „uczcie”. To, co jest wystawionym przed
oczy obfitym stołem i to, co jest pozbywaniem się odpadów i śladów po biesiadzie, w miejscach
poza celebracją. Tego używam dziś zamiast dotychczasowego języka rysunku. (...) fragm.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">