Artykuły


25 Wrz 2017
Artykuły

Historia pewnego obrazu – A Bigger Splash Davida Hockney’a


Barbara Grela (ur. w 1992 r.) – studentka II roku studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: historia sztuki). Tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy Krzyż Tumski w katedrze we Włocławku, obronionej w r. 2016. W ramach doktoratu zajmuje się nagrobkami pulpitowymi w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">