Artykuły


25 Wrz 2017
Artykuły

Dziewczyny symulują (Ma być czysto, Anna Cieplak)


Sabina Misiarz-Filipek – doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka rozdziału “Kobieta wobec porządku symbolicznego” w monografii “A fe! Społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości”; rozdziału „Wbrew regułom sztuki – strategia pisarska Michała Witkowskiego na tle polskiego pola literackiego” w monografii „50 twarzy popkultury”, członkini zespołu badawczego w ramach projektu Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, którego efektem jest m.in. publikacja raportu pod tym samym tytułem; prowadziła warsztaty dla pisarzy, uczestników międzynarodowego projektu Children of the Transition; publikowała recenzje i wywiady w prasie kulturalnej, m.in. w „Twórczości”, “Fragile”, „Toposie”, „Znaku”, „Chimerze”, „Nowych Książkach”, “Tyglu Kultury”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, czasopiśmie internetowym „Popmoderna”.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">