Artykuły

"znamionujące epokę stereotypy, banalne frazesy kultury masowej..."

Histeryczne mamrotanie i kręcenie się w koło na łańcuchu zmyślonej praktyki – niestety artystycznej (tak nazywanej).

Bunt i rewolta pozostają hasłem - symbolem, przypieczętowującym minione czasy naprawdę zbuntowanej sztuki.

Od dawna zbieram przedmioty, buduję kolekcje ze znalezisk, porcelany, szkieł i majoliki.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">