Redakcja kwartalnika MULTImedia


12 Mar 2017
Uncategorised

Skład redakcji:

Redaktor naczelny:
Mateusz Grymek

Zastępczynie:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból

Redakcja:

Daria Będkowska
Katarzyna Ból
Aleksandra Furmanowicz
Mateusz Grymek
Samuel Mynarski
Paulina Niemczyk
Amelia Sarnowska

Korekta tekstów:
Daria Będkowska
Sebastian Porzuczek

Fotografie pochodzą z archiwum autorów

Mateusz Grymek – (ur. 1992), Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2016 do 2017 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, sztuką wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 3 wystawy indywidualne, 50 zbiorowych, uczestniczył w ok. 65 wystawach i pokazach zbiorowych. https://www.mateuszgrymek.com/

Daria Będkowska – (ur. 1990), absolwentka judaistyki i historii na specjalności antropologia historyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności antropologiczno-kulturowej. Dramaturżka w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej oraz wolontariuszka Fundacji na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”, organizującej m.in. Żywą Bibliotekę w Krakowie. Do 2014 menadżerka w Stowarzyszeniu im. M. Karłowicza w Zakopanem, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją koncertów muzyki kameralnej. Do 2013 redaktorka portalu uniaeuropejska.org, gdzie pracowała na stanowisku szefowej działu „Społeczeństwo i kultura”. Realizowała staż w Grupie Wydawniczej Znak Litera Nova oraz praktyki w Wydawnictwie Korporacji Ha!art. Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Nowej Huty.

Katarzyna Ból – (ur. 1989), absolwentka kulturoznawstwa i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rynku sztuki i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Współorganizator i kurator wystaw. Publikowała w tomach zbiorowych i "Wiadomościach ASP". W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wizerunkami maryjnymi w twórczości polskich artystów nieprofesjonalnych w kontekście ludowej obrzędowości. Pomysłodawca oraz koordynator cyklu konferencyjno-wystawienniczego "O, obrazie 1-4".

Paulina Niemczyk - (ur. 1988 roku w Tychach) - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Trzeciej Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Lilli Kulki i dr Joanny Zemanek na Wydziale Malarstwa, II rok SUM. Stypendystka Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów w latach: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną, fotografią, tworzeniem obiektów i instalacji, organizacją wystaw i projektów uczelnianych. Brała udział w ok. 40 wystawach i pokazach zbiorowych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. W latach 2014/2016 sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa oraz Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN. Od 2016 do 2017 roku przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa.

Sebastian Porzuczek – (ur. 1994), student filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat XXI (3. nagroda) oraz XXII (1. nagroda) edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, estetyki postmodernizmu oraz problematyki afektów w kulturze. Publikował w „Kontekstach Kultury”.

Amelia Z. Sarnowska - (ur. 1992), absolwentka komparatystyki i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filozofii (Instytut Filozofii UJ) oraz doktorantka literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki UJ). Autorka artykułów poświęconych polskiej literaturze i filozofii XIX w. Współpracowała z Instytutem Książki. Pracę poświęconą dziełom dziewiętnastowiecznym przeplata lekturą współczesnej prozy anglojęzycznej oraz pozycjom z zakresu socjologii i filozofii. Obecnie pracuje w dziale promocji portalu onet.pl. Interesuje się historią idei oraz współczesnymi nurtami krytycznymi. W wolnych chwilach opłakuje niespełnioną miłość do fotografii.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">