Redakcja kwartalnika MULTImedia


12 Mar 2017
Uncategorised

Skład redakcji:

Redaktor naczelny:
Mateusz Grymek

Zastępczynie:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból

Redakcja:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból
Sebastian Brejnak
Mateusz Grymek
Sebastian Porzuczek
Amelia Sarnowska
Sylwia Sarzyńska

Korekta tekstów:
Daria Będkowska
Sebastian Porzuczek

Byli członkowie redakcji oraz osoby współpracujące:
Justyna Arabska, Aleksandra Byrska, Sara Dąbrowska, Aleksandra Furmanowicz, Piotr Jemioło, Ilona Klimek, Karol Król, Marta Mosiołek, Samuel Mynarski, Paulina Niemczyk, Michał Piosek, Angelika Pitoń, Konrad Sierzputowski, Monika Winiarska.

Fotografie pochodzą z archiwum autorów

Mateusz Grymek – (ur. 1992), absolwent (2016) Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 2016 do 2017 roku doktorant na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (opiekun prof. Zbigniew Bajek). Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa. Od 2016 do 2017 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Od marca 2018 roku kurator wystaw w Galerii New Era Art w Krakowie, od kwietnia 2018 koordynator wystaw i projektów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 4 wystawy indywidualne, 45 zbiorowych, uczestniczył w ok. 55 wystawach i pokazach zbiorowych. (www.mateuszgrymek.com)

Daria Będkowska – (ur. 1990), absolwentka judaistyki i historii na specjalności antropologia historyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności antropologiczno-kulturowej. Dramaturżka w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej oraz wolontariuszka Fundacji na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”, organizującej m.in. Żywą Bibliotekę w Krakowie. Do 2014 menadżerka w Stowarzyszeniu im. M. Karłowicza w Zakopanem, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją koncertów muzyki kameralnej. Do 2013 redaktorka portalu uniaeuropejska.org, gdzie pracowała na stanowisku szefowej działu „Społeczeństwo i kultura”. Realizowała staż w Grupie Wydawniczej Znak Litera Nova oraz praktyki w Wydawnictwie Korporacji Ha!art. Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Nowej Huty.

Katarzyna Ból – (ur. 1989), absolwentka Kulturoznawstwa i Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Rynku sztuki i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Współorganizator i kurator wystaw. Publikowała w tomach zbiorowych, "Wiadomościach ASP", "Raw Vision". W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wizerunkami maryjnymi w twórczości malarskiej polskich artystów nieprofesjonalnych po 1945 roku. Pracuje w muzeum.

Sebastian Brejnak (ur. 1994) - doktorant kulturoznawstwa, student germanistyki i anglistyki na UJ. Laureat XXI edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki. Chórzysta (Krakowski Chór Akademicki, Camerata Jagellonica), wokalista, autor tekstów i muzyki (Bluebird, Apple Fields). Laureat Połowu 2016, autor tomiku poetyckiego "Kodeina" (Biuro Literackie). Publikował w "Ruchu Literackim", "Tekstach Drugich",  "Kontekstach Kultury", "Mediach - Kulturze - Komunikacji Społecznej", "Kontencie", "biBLiotece", "MULTImediach".

Sebastian Porzuczek – (ur. 1994), student filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat XXI (3. nagroda) oraz XXII (1. nagroda) edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, estetyki postmodernizmu oraz problematyki afektów w kulturze. Publikował w „Kontekstach Kultury”.

Amelia Z. Sarnowska - (ur. 1992), absolwentka komparatystyki i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filozofii (Instytut Filozofii UJ) oraz doktorantka literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki UJ). Autorka artykułów poświęconych polskiej literaturze i filozofii XIX w. Współpracowała z Instytutem Książki. Pracę poświęconą dziełom dziewiętnastowiecznym przeplata lekturą współczesnej prozy anglojęzycznej oraz pozycjom z zakresu socjologii i filozofii. Obecnie pracuje w dziale promocji portalu onet.pl. Interesuje się historią idei oraz współczesnymi nurtami krytycznymi. W wolnych chwilach opłakuje niespełnioną miłość do fotografii.

Sylwia Sarzyńska (1991r.)  - studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnicząca Koła Naukowego Romantyzmu UJ (2016/2017, 2017/2018), z którym organizowała konferencje, spotkania i wyjazdy. Współredaktorka tomu pt. O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół polskiego romantyzmu i krytyki literackiej tego okresu. W wolnych chwilach pielęgnuje uzależnienie od kawy. Mieszka w Krakowie.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">