Redakcja kwartalnika MULTImedia


12 Mar 2017
Uncategorised

Skład redakcji:

Redaktor naczelny:
Mateusz Grymek

Zastępczynie:
Daria Będkowska
Aleksandra Byrska

Redakcja:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból
Aleksandra Byrska
Mateusz Grymek
Piotr Jemioło
Paulina Niemczyk
Amelia Sarnowska

Reklama/Social Media:
Karol Król
Amelia Sarnowska

Korekta tekstów:
Aleksandra Byrska
Piotr Jemioło
Ilona Klimek

Skład i przygotowanie do druku:
Monika Winiarska

Fotografie pochodzą z archiwum autorów

 

Mateusz Grymek – (ur. 1992), Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2016 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, sztuką wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 3 wystawy indywidualne, 50 zbiorowych, uczestniczył w ok. 65 wystawach i pokazach zbiorowych.

Daria Będkowska – (ur. 1990), absolwentka judaistyki i historii na specjalności antropologia historyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności antropologiczno-kulturowej. Wolontariuszka Fundacji na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”, organizującej m.in. Żywą Bibliotekę w Krakowie. Do 2014 menadżerka w Stowarzyszeniu im. M. Karłowicza w Zakopanem, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją koncertów muzyki kameralnej. Do 2013 redaktorka portalu uniaeuropejska.org, gdzie pracowała na stanowisku szefowej działu „Społeczeństwo i kultura”. Realizowała staż w Grupie Wydawniczej Znak Litera Nova oraz praktyki w Wydawnictwie Korporacji Ha!art. Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Nowej Huty.

Aleksandra Byrska – (ur. 1990), krytyczka literacka, recenzentka, redaktorka, księgarka. Absolwentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ. Redaktorka działu literatura pisma kulturalnego „Fragile”. Publikowała m.in. w „Wielogłosie”, „Blizie”,„ArtPapierze”, „Tyglu Kultury”, „Zeszytach Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”, „Fabulariach”, „Opcjach 1.1”, „Fragile” oraz w tomach zbiorowych. Zajmuje się literaturą najnowszą, a szczególnie skandalem, intymnością, empatią, somaestetyką i literaturą kobiet. Współpracuje z Wydawnictwem Literackim i Instytutem Książki.

Katarzyna Ból – (ur. 1989), absolwentka kulturoznawstwa i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rynku sztuki i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2014 roku współorganizator oraz jeden z kuratorów wystawy „Uczulenie na kolor” w lubelskiej Galerii Labirynt. Publikowała w tomach zbiorowych. Zajmuje się sztuką nieprofesjonalną i ikonografią chrześcijańską, a w szczególności wizerunkami kultowymi oraz popkulturowymi odwołaniami do sztuki.

Piotr Jemioło - (ur. 19XX), wzorowy konsument, specjalista do spraw, człowiek znikąd. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską, tomem poezji, zbiorem opowiadań, zielnikiem oraz obaleniem systemu. Lepiej spytać, nad czym nie pracuje. Największą przyjemność sprawia mu precyzyjnie skonstruowane zdanie. Mieszka w bloku. 

Ilona Klimek – (ur. 1992), redaktorka i recenzentka, absolwentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z miesięcznikiem „Znak” oraz Wydawnictwem WAM. Lubi książki dla dzieci.

Karol Król – (ur. 1992), student historii oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej w XVII wieku, najnowszą historią państw byłej Jugosławii, a także wykorzystaniem reklamy w kulturze. Członek Stowarzyszenia „All in UJ”, uczestnik wymian międzynarodowych i wolontariusz na festiwalach. Największą przyjemność znajduje w podróżowaniu i poznawaniu historii oraz kultury innych krajów.

Paulina Niemczyk - (ur. 1988 roku w Tychach) - studiuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Trzeciej Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Lilli Kulki i dr Joanny Zemanek na Wydziale Malarstwa, II rok SUM. Stypendystka Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów w latach: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną, fotografią, tworzeniem obiektów i instalacji, organizacją wystaw i projektów uczelnianych. Brała udział w ok. 40 wystawach i pokazach zbiorowych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. W latach 2014/2016 sekretarz Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa oraz Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN. Od 2016 roku przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa.

Amelia Z. Sarnowska - (ur. 1992), absolwentka komparatystyki i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filozofii (Instytut Filozofii UJ) oraz doktorantka literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki UJ). Autorka artykułów poświęconych polskiej literaturze i filozofii XIX w. Współpracowała z Instytutem Książki. Pracę poświęconą dziełom dziewiętnastowiecznym przeplata lekturą współczesnej prozy anglojęzycznej oraz pozycjom z zakresu socjologii i filozofii. Interesuje się historią idei oraz współczesnymi nurtami krytycznymi. W wolnych chwilach opłakuje niespełnioną miłość do fotografii.  

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">