Opis projektu


12 Mar 2017
Uncategorised

Grupa MULTImedia tworzy kwartalnik on-line pod adresem www.grupamultimedia.pl. Pierwotną formą kwartalnika jest publikacja na portalu internetowym, następnie numer jest archiwizowany w formie  publikacji  elektronicznej wzbogaconej o dokumentację wydarzeń związanych z numerem.

Główną ideą działań w ramach grupy MULTImedia jest działanie na rzecz interdyscyplinarności i intermedialności. Każdy numer kwartalnika koncentruje się na jednym, wybranym temacie –  z założenia nieoczywistym i otwartym na wielość interpretacji, zawsze jednak dotyczącym aktualnych zjawisk, przemian społeczno-kulturowych czy też wyzwań intelektualnych i egzystencjalnych istotnych dla współczesnego człowieka.

Grupa MULTImedia zrzesza studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Działalność grupy MULTImedia skupia się na promocji nie tylko uznanych twórców i naukowców, ale stawia sobie za cel pomoc w rozpoczynaniu dorobku twórczego i naukowego osobom, które jeszcze nie funkcjonują w oficjalnym obiegu. Do zadań statutowych grupy należą również organizacja i koordynacja wydarzeń kulturalnych (wystawy, spotkania literackie, konferencje naukowe, projekty społeczno-kulturalne i tym podobne) oraz recenzowanie i promocja istotnych wydarzeń w przestrzeni szeroko pojętej sztuki i inicjatyw artystyczno-naukowych.

Zakres działań: organizacja konferencji, warsztatów, spotkań autorskich, projektów artystycznych i artystyczno-badawczych, wystaw, upowszechnianie działalności młodych twórców, promocja.  Zakres zainteresowań: literatura, filozofia, sztuki wizualne, historia, film, teatr, muzyka.

****

MULTImedia Group publishes an online quarterly www.grupamultimedia.pl. Every new issue is first published on the website, then an archived electronic version is created, extended with a documentation of events connected with the issue.

The main purpose of MULTImedia Group's activity is promoting interdisciplinarity and intermediality. Each issue of the Group's quarterly focuses on one specific topic, assumed to be unobvious and open to a number of different possible interpretations, yet at the same time always concerning the current phenomena, social and cultural changes or the contemporary person's intellectual and existential challenges.

The Group's members are students and alumni of Jagiellonian University, the Academy of Fine Arts (ASP) in Kraków, John Paul II Catholic University of Lublin, and Pontifical University of John Paul II in Kraków.

The Group's focus is not only on promoting the well-established authors and scholars, but also on helping the newcomers to those trades begin sharing their output. Under the Group's statutes, its aims are also organizing and coordinating cultural events (exhibitions, literary meetings, academic conferences, social and cultural projects etc.) and reviewing and promoting the most important of the events connected with the broadly-understood arts, as well as academic and artistic projects.

The Group's range of activities includes: organizing conferences, workshops, meet the author events, artistic and scholarly projects, exhibitions; popularizing the output of young authors and artists; promotion.

The Group's range of interests includes: literature, philosophy, visual arts, history, film, theatre, and music.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">