Aktualności


28 Mar 2018
Aktualności

W obrazie plakat na stronPLAN KONFERENCJI
„W obrazie”

13-14 kwietnia 2018 roku
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

Organizatorzy:
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki KUL
Grupa MULTImedia
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL

Opieka naukowa:
dr hab. Bożena Kuklińska prof. KUL

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący: mgr Katarzyna Ból
Sekretarz: mgr Barbara Grela


 

DZIEŃ I – piątek

- 9.00 – 9.20 - Otwarcie konferencji

I panel:

- 9.20 – 9.40 – dr Bożena Grabowska (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim) - Obraz idealnego claustrum w poł. XVIII w. na podstawie alegorycznych przedstawień oraz architektonicznej formy, na przykładzie pocysterskiego klasztoru w Gościkowie-Paradyżu
- 9.40 – 10.00 - dr Tomasz Butkiewicz (Historyk) - Uchwyceni w kadrze. Lwowscy Żydzi w ikonografii niemieckich żołnierzy 1941-1943
- 10.00 – 10.20 – prof. Krzysztof Olszewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) - Obraz intermedialny – tekst nie tylko wizualny. Na przykładzie Pracowni Komunikacji Intermedialnej
Dyskusja – 10.20 – 10.35
Przerwa do 10.45

II panel:

- 10.45 – 11.05 – dr Barbara Trygar (Uniwersytet Rzeszowski) - W obrazie Wojciecha Karpińskiego w perspektywie fenomenologicznej
- 11.05 – 11.25 – dr Monika Bakalarz (Uniwersytet Wrocławski) - Życie i śmierć w obrazie. Zarys etyki widzenia
- 11.25 – 11.45 – mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński) - W krzywym zwierciadle. Jak David Černý uczy Czechów patrzenia
- 11.45 – 12.05 - mgr Katarzyna Pasternak (Uniwersytet Jagielloński) - Pocztówka z ZSRR. Serial Восмидесятые (Lata `80) – między nostalgią za utraconą młodością a dawnym systemem?
Dyskusja – 12.05 – 12.20
Przerwa do 12.30

III panel:

- 12.30 – 12.50 – dr Joanna Nowińska SM (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - Kontakt ze sztuką wizualną a odbiór bogactwa obrazu zarysowanego słowem. Analiza problemu na kanwie interpretacji Ap 4,2-7
- 12.50 – 13.10 – mgr Arkadiusz Krawczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - W poszukiwaniu artystycznego ideału. Wiersze Teofila Lenartowicza o twórczości Rafaela Santiego
- 13.10 – 13.30 – mgr Gabriel Bednarz (Uniwersytet Jagielloński) - Koncepcja obrazu Leona Chwistka

- 13.30 – 13.50 - mgr Natalia Aleksandra Komarow (Uniwersytet Jagielloński), mgr Przemysław Wideł (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), „Pics or it didn`t happen”. O potrzebie narracji w sztukach wizualnych i wizualności w literaturze

Dyskusja – 13.50 – 14.05
PRZERWA OBIADOWA DO 15.30

IV Panel:

- 15.30 – 15.50 – lic Marek Kamiński (Uniwersytet Warszawski) - Deepfakes – manipulacja obrazem. Co cyfrowe media wizualne mówią o statusie obrazu?
- 15.50 – 16.10 - mgr Anna Szymańska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Balans w obrazie? Badania eksperymentalne nad preferencją balansu
- 16.10 – 16.30 – mgr Szymon Góźdź (Uniwersytet Rzeszowski) - Między Hermeneią a hermeneutyką. O porządku tworzenia, widzenia i rozumienia obrazu w kontekście ścisłego kodeksu malarskiego Dionizjusza z Furny
Dyskusja – 16.30 – 16.45
Przerwa do 16.55

V Panel:

- 16.55 – 17.15 - mgr Maja Starakiewicz (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) - Projektowanie graficzne – niedocenione narzędzie humanistyki
- 17.15 – 17.35 – mgr Barbara Grela (Uniwersytet Jagielloński) - Moc utkwiona w obrazie – przykłady cudownych wizerunków w średniowieczu i epoce nowożytnej
- 17.35 – 17.55 – mgr Marta Wołyńska (Uniwersytet Gdański) - Obraz jako narzędzie badawcze gdańskiego archeologa czasów nowożytnych
Dyskusja – 17.55 – 18.10

Otwarcie wystawy – 18.00 „Świat w obrazie: Andrew Wyeth 1917-2017

- 18.10 - 18.30 – dr Adam Rokowski (Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) - W obrazie Ameryki
- 18.30 – mgr Izabela Biela (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie) - Świat w obrazie – różne spojrzenia w 100. rocznicę urodzin Andrew Wyetha 1917-2017

Zamknięcie konferencji i wystawy I dnia – godz. 19.30

 


Dzień II – sobota


I panel:

- 9.00 – 9.20 – dr Justyna Gorzkowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Culture Lab Foundation (UK) - Ukryte w obrazie. Ślepcy Bruegela w kontekście opowiadania Ciemność i światło Kornela Filipowicza
- 9.20 – 9.40 – dr Monika Bryl (Dom Aukcyjny Artissima) - 20% Brandta w Brandcie – ocena autentyczności a odbiór dzieła sztuki
- 9.40 – 10.00 – dr Wawrzyniec Miścicki (Uniwersytet Jagielloński) - Przewodnik po mieście obrazów. Jak odczytywać zabytki malarstwa wazowego starożytnej Grecji?
Dyskusja – 10.00 – 10.15
Przerwa do 10.25

II panel:

- 10.25 – 10.45 – lic Sebastian Brejnak (Uniwersytet Jagielloński) - Szatańskie tango Béli Tarra: afektywna logika obrazu-czasu
- 10.45 – 11.05 – mgr Konrad Kultys (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego) - Obraz filmowy o malarstwie – charakter zdjęć filmowych w historiach artystów malarzy na przykładzie filmów Powidoki i Ostatnia Rodzina
- 11.05 – 11.25 – lic Anna Pietrala (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Obraz w obrazie – reprodukcja sztuki
Dyskusja – 11.25 – 11.40
Przerwa do 12.30

III panel:

- 12.30 – 12.50 - mgr Dorota Stolarska (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego) - Aby zrozumieć przeczytaj opis – o obrazach, które z pozoru nic nie mówią. Analiza na wybranych przykładach z obszaru fotografii
- 12.50 – 13.10 – mgr Alicja Lasak (Uniwersytet Jagielloński) - Rola ilustracji w literaturze na przykładzie „Millions Like Us: Women`s Lives During the Second World War” autorstwa Virginii Nicholson
-13.10 – 13.30 - lic Sebastian Porzuczek (Uniwersytet Jagielloński) - Topografia cierpienia. Znaki choroby i afektywny potencjał obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego
Dyskusja – 13.30 - 13.45
Przerwa do 14.00

IV panel:

- 14.00 - 14.20 - mgr Sergiusz Anoszko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - Wiara w obrazie: ikonografia nowych ruchów religijnych na przykładzie Kościoła Scjentologicznego
- 14.20 - 14.40 - mgr Kinga Próchniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - Poezja w obrazie. Ekfrazy Zbigniewa Herberta
- 14.40 - 15.00 - mgr Katarzyna Ból (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - W obrazie – Matka Boska Krasnobrodzka
- 15.00 - 15.20 - mgr Anna Włodarska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku) - Ruchome obrazy. Początki wideo-artu w Polsce. Studium przypadków
Dyskusja 15.20 - 15.35

Zamknięcie obrad

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">