Aktualności


06 Wrz 2017
Aktualności

 PLAN KONFERENCJI

DZIEŃ I – 14 września:
9.30 – 10.00 - Otwarcie konferencji. Wykład wstępny dr hab. Bożeny Kuklińskiej prof. KUL

PANEL I – Językowe obrazowanie
10.00 – 10.25 - lic. Marika Różańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Poetyckie sposoby obrazowania Boga w barokowej poezji religijnej
10.25 – 10.50 - mgr Renata Wawerska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Arteterapia jako przestrzeń do zmian w strukturze osobowości skazanych
Dyskusja – 10.50 – 11.05

Przerwa na kawę – 11.05 – 11.15

PANEL II – Sztuka obrazu
11.15 – 11.40 - mgr Arkadiusz Gudowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Co rządzi ponademblematyczną formą Summarium Doctrinae Christianae?
11.40 – 12.05 - mgr Barbara Grela, Uniwersytet Jagielloński – Kilka uwag o społecznym odbiorze nagrobków pulpitowych na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej – na wybranych przykładach
Dyskusja – 12.05 – 12.20
Przerwa obiadowa – 12.20 – 14.20

PANEL III – U źródeł przedstawień w religii
14.20 – 14.45 - mgr Joanna Matyjasek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wycinanka żydowska jako obraz z przesłaniem
14.45 – 15.10- mgr Katarzyna Ból, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Pierwsze przedstawienia maryjne w okresie wczesnochrześcijańskim
15.10 – 15.35- mgr Andrei Ahapau, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Obraz raju w tradycji muzułmańskiej
Dyskusja – 15.35 – 15.50
Zamknięcie pierwszego dnia konferencji.

DZIEŃ II – 15 września:

PANEL I – Obraz wizualny
10.00 – 10.25 - mgr Izabela Bartkowiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Odkrywając niewidzialne – pozamalarskie inspiracje w twórczości Domenichina
10.25 -10.50 - mgr Agnieszka Chwiałkowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Przed obrazem fotograficznym. Portretowe cykle słynnych i zapomnianych artystów
10.50– 11.15- mgr Natalia Aleksandra Komarow, Uniwersytet Jagielloński – Gramatyka sztuki. Język obrazu
Dyskusja – 11.15 – 11.30
Przerwa na kawę – 11.30 – 11.45

PANEL II – Ku poznaniu obrazu
11.45 – 12.10 - mgr Przemysław Wideł, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – Zwierciadło w jaskini
12.10 – 12.35 - mgr Patryk Różycki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Koncepcja otwartej struktury obrazu w kontekście relacji miłosnych – altruizm poznawczy
12.35 – 13.00 - dr Edyta Pagel, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa – Metody badań nad wizualnością (obrazami). Interpretacja i reinterpretacja symboli wizualnych
Dyskusja – 13.00 – 13.15
Przerwa na kawę – 13.15 – 13.30

PANEL III – Obraz w odbiorze.
13.30 – 13.55 - mgr Anna Szymańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Odbiór obrazu w świetle najnowszych wybranych badań psychologicznych
13.55 – 14.20 - mgr Marta Król, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Obrazy w przestrzeni – dzieła dawnych mistrzów w technologii druku 3D
Dyskusja – 14.20 – 14.35
Zamknięcie dnia drugiego i podsumowanie konferencji

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">